70/391-4800
Kérdése van? Várjuk hívását!

1. Szerzői jogvédelem

A www.profikonzultans.hu honlapján elérhető minden anyag szerzői jogvédelem alatt áll. Használatuk feltétele, hogy a felhasználó az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja.

A www.profikonzultans.hu honlapján található anyagokat kizárólag a Professzionális Konzultáns Egyesülés előzetes írásbeli engedélyével jogosult bárki egészben vagy bármely részben másolni, továbbítani, módosítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságra hozni.

2. A felhasználásra jogosultak köre

A felhasználó bárminemű regisztrációjával kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím céges használatú, lévén, hogy weboldalunk információi csak cégeknek szólnak és kizárólag ilyen érdeklődésre tarthatnak számot.

Természetes személyként tilos regisztrálni oldalunkon.

Adatvédelmi nyilatkozat

1. Az adatkezelő

A szolgáltató neve: Professzionális Konzultáns Egyesülés
A szolgáltató székhelye: 1139 Budapest, Lomb u. 31/B.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@profikonzultans.hu
A szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-07-090274
A szolgáltató adószáma: 25390092-2-41
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
A szolgáltató telefonszáma: 70/391-4800
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-115558/2017
A szerződés nyelve: magyar

Adatfeldolgozó-tárhely szolgáltató neve: SalesAutopilot Kft.
Kapcsolattartó: Khauth György
Telefonszám: 36306243934
E-mail: info@marketingszoftverek.hu)
Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:
– technikai háttér biztosítása
– egyéb (email marketing szolgáltatás, e-commerce és az ügyfélkapcsolatok menedzselése)
Az adatfeldolgozó címe: 1089 Budapest, Golgota utca 3.
Az adatfeldolgozás helye/webhely vagy pontos cím/: 1 Burlington Rd, Dublin 4, Ireland
Az adatfeldolgozási technológia: Információs rendszerrel
2. A tárhely-szolgáltató neve: Rackspace- ezeket nem tudom, mik ezek?
A tárhely-szolgáltató címe: Rackspace, 1 Fanatical Place, City of Windcrest, San Antonio, TX, 78218
A tárhely-szolgáltató weboldala: http://www.rackspace.com

2. A kezelt adatok köre

A www.profikonzultans.hu weboldalon nyújtott egyes szolgáltatások igénybevétele regisztrációhoz kötött, melynél az adatkezelő adatokat kérhet a felhasználótól.
A következő adatokat tárolja adatkezelő:  név, cégnév, székhely, számlázási cím, kapcsolattartó neve, email cím, telefonszám.
A regisztráció feltétele az ebben a dokumentumban leírt Felhasználási feltételek elfogadása. Amikor regisztrál a weboldalunkon azzal a céllal, hogy hozzáférhessen a regisztrációhoz kötött szolgáltatásainkhoz, ezzel egyidejűleg elfogadja az ebben a dokumentumban foglalt Felhasználási feltételeket.
A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben − a felhasználó számítógépének beállításától függően − a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál.

Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a honlap látogatottsági statisztikák elkészítésére használja.
A regisztrációval a felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Professzionális Konzultáns Egyesülés a személyes adataikat kezelje. A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

3. Az adatkezelés célja

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból, valamint az elektronikus levél elküldésének biztosítása érdekében történik.

A regisztráció során a Professzionális Konzultáns Egyesülés kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor.

Az Ön által megadott kapcsolattartásra szolgáló adatokat megfelelő elővigyázatossággal tároljuk, és kizárólag a következő célokra használjuk:

a) Értesítések, hírek és felmérő kérdések küldése a Professzionális Konzultáns Egyesülés  szolgáltatásaival, lényegesebb változásokkal, fejlesztésekkel, új szolgáltatásokkal kapcsolatban.

b) Más, megítélésünk szerint Önt valószínűleg érdeklő információk, ajánlatok küldése, a cégvezetéshez kapcsolódó témakörben.

Az adatkezelő a fent megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

4. Az adatkezelés időtartama

A látogatás idejére vonatkozóadatokat (IP cím, operációs rendszer és böngésző adatok) a rendszer a böngésző bezárásakor automatikusan törli.

A személyes adatait mindaddig tároljuk, amíg Ön ennek az ellenkezőjét kifejezetten nem kéri. Az adatai eltávolítására szolgáló kérését a felhasználó jelezheti írásban az adatkezelő postacímén, vagy az info@profikonzultans.hu e-mail címen.
A felhasználó kérését az adatkezelő legkésőbb 2 munkanapon belül teljesíti.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A Professzionális Konzultáns Egyesülés nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen formában nem bocsátja rendelkezésére a felhasználókra vonatkozó információkat más cégeknek, magánszemélyeknek, vagy bármilyen harmadik személynek.

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férnek hozzá. Jelen Felhasználási feltételek elfogadásával a felhasználó hozzájárul a Professzionális Konzultáns Egyesülés általi adatkezeléshez. Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, jogszabályban előírt, kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükségesetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét. Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető a felhasználó e-mail címe.

6. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, adattörlés

A 2. pontban megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Személyes adatai kezeléséről minden látogató és regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
A tájékoztatást az info@profikonzultans.hu e-mail címen kérheti bárki, levelezési címének megadásával. A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő levelezési címén, illetve az info@profikonzultans.hu e-mail címén.

A felhasználó bármikor leiratkozhat az adatkezelő levelezési listájáról, és ebben az esetben nem fog az adatkezelőtől semmilyen további információt, ajánlatokat kapni, azonban egyes ingyenes szolgáltatásoknál előfordulhat, hogy ezzel egyben lemond az ingyenes szolgáltatás további használatának jogáról is.

A leiratkozáshoz a felhasználó rákattinthat a bármely − adatkezelő által küldött − e-mail végén található Leiratkozás linkre, valamint igényét jelezheti az adatkezelőnek az info@profikonzultans.hu e-mail címen.
A levelezésről való leiratkozás nem azonos az adatok teljes törlésével.

7. Változtatások

Bármely olyan változásról, amely lényeges változást okoz a szolgáltatás vagy az adatkezelés módjában, az adatkezelő értesítést küld a felhasználónak a felhasználó által megadott e-mail címre. Amennyiben a felhasználó úgy dönt, hogy nem fogadja el a megváltozott feltételeket, akkor ezt az e-mail értesítéstől számított nyolc munkanapon belül jelezheti az adatkezelőnek az info@profikonzultans.hu e-mail címen.

8.Biztonság

A www.profikonzultans.hu honlapra bevitt adatokat szerződéses partnerünk saját szerverén, megfelelő biztonsági intézkedések mellett tároljuk. Az adatokról minden nap biztonsági másolat kerül készítésre, amely más, hasonlóan biztonságos szervereken is tárolható, arra az esetre, ha valamilyen technikai vagy emberi hiba miatt megsérülnének a saját szerveren tárolt adatok. A regisztrációval felhasználóink elfogadják, hogy adataikat az ebben a dokumentumban leírt módon tároljuk és kezeljük.

9. Jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük a felhasználót, hogyha úgy érzi, hogy a Professzionális Konzultáns Egyesülés megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi biztos segítségét is.

Adatkezelő munkánk során az alábbi törvények rendelkezéseit vesszük figyelembe:
– Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
– Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.
– A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

Ha a személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt a info@profikonzultans.hu e-mail címre juttassa el. Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb 2 munkanapon belül válaszolunk.

A Professzionális Konzultáns Egyesülés a Magyar Köztársaság területén érvényes jogszabályok szerint működik, bármilyen vitás kérdésben a Magyar Köztársaságban érvényes jogszabályok a mérvadók.

10. Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.